Đường dây nóng hỗ trợ: 093.771.2017
Email: tlexpress.lt@gmail.com
Thông tin cần biết
Đăng lúc: 28-07-2016 01:38:39 PM
Là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển. Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, TL Post phải bồi thường cho người mua bảo hiểm (người gửi vận đơn) giá trị tương đương với giá trị mệnh giá mà vận đơn đã mua bảo hiểm.
Đăng lúc: 08-07-2016 04:49:14 PM
Là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, TL Post phải bồi thường cho người mua bảo hiểm (người gửi vận đơn) giá trị tương đương với giá trị mệnh giá mà vận đơn đã mua bảo hiểm.
Đăng lúc: 22-09-2015 02:34:51 AM
Bạn đang kinh doanh và có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tài liệu đến đối tác với thời gian nhanh nhất, hãy đến với dịch vụ khách hàng của TL Post, dịch vụ khách hàng sẽ cung cấp thông tin và phục vụ giải đáp những thắc mắc của bạn.
Đăng lúc: 17-09-2015 01:20:16 AM
Quy định về khiếu nại và bồi thường
Đăng lúc: 17-09-2015 01:19:35 AM
Cách đóng gói
Đăng lúc: 17-09-2015 01:19:57 AM
Vật cấm gửi và gửi có điều kiện